Kto może jeździć autem firmowym w leasingu? Wymagania dla pracowników i właścicieli

W trakcie trwania umowy leasingowej to nie leasingobiorca jest właścicielem auta, ale leasingodawca, czyli zewnętrzna firma pomagająca w jego finansowaniu. Warto więc poznać szczegółowe zasady użytkowania samochodu wziętego w leasing. Dowiedz się, czy możliwy jest podnajem takiego auta, czy można zgłosić dodatkowego kierowcę i czy może być to mąż lub żona leasingobiorcy. Sprawdź też, na jakich zasadach autem w leasingu mogą jeździć pracownicy firmy.

Kto może użytkować auto w leasingu?

Warunki dotyczące użytkowania auta w leasingu powinny być jasno określone w umowie leasingowej. Niektóre firmy zastrzegają sobie, aby samochodem, będącym przedmiotem umowy, jeździł tylko leasingobiorca. Wynika to też z zapisu Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisami użytkowanie auta w leasingu przez osoby trzecie wiąże się z koniecznością otrzymania pisemnej zgody leasingodawcy. W przypadku niedotrzymania warunków umowy, firma leasingowa może nam ją wypowiedzieć oraz nałożyć na nas kary umowne.

Warto dokładnie zapoznać się z zasadami przed dopełnieniem formalności. Istnieje możliwość negocjowania indywidualnych warunków dopasowanych do naszych potrzeb. Niektóre firmy leasingowe zapisują w umowie, kto może jeździć autem bez jej zgody.

Samochód w leasingu najczęściej mogą użytkować:

  • członkowie bliskiej rodziny leasingobiorcy, m.in.: żona lub mąż, dzieci;
  • pracownicy firmy.

Użytkowanie samochodu w leasingu przez wymienione w umowie osoby trzecie jest możliwe, jeśli nie narusza to warunków ubezpieczenia. W jego przypadku może istnieć np. zapis o wieku kierowcy. Zasady te nie dotyczą też korzystania z auta w celach zarobkowych (np. podnajmu lub wypożyczenia).

Jeśli chcemy wystąpić o udzielenie zgody korzystania z auta w leasingu przez osobę trzecią, musimy wypełnić i złożyć wniosek. Wiąże się to też z opłatą manipulacyjną w wysokości kilkuset złotych (koszt znajdziemy w tabeli opłat i prowizji konkretnej firmy leasingowej).

Czy firma leasingowa może sprawdzić, kto jeździ samochodem wziętym w leasing? Nie ma takich technicznych możliwości, jednak w razie wypadku lub stłuczki, możemy mieć problemy, jeśli udostępniliśmy auto osobie do tego nieuprawnionej (która nie widnieje w warunkach umowy lub nie została przez nasz zgłoszona).

Zasady użytkowania auta w leasingu

Warunki korzystania z przedmiotu leasingu muszą znaleźć się w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL), będących załącznikiem do podpisywanej umowy. Jak wyglądają szczegóły użytkowania samochodu przez leasingobiorcę oraz jego pracowników?

Użytkowanie auta w leasingu przez leasingobiorcę

Przez cały okres trwania umowy leasingowej leasingodawca, czyli prawny właściciel samochodu udostępnia go leasingobiorcy. Warunki użytkowania zależą od zasad, jakie zostały zapisane w umowie. Reguluje ona np. poruszanie się autem poza granicami kraju. Niektóre firmy leasingowe wymagają zgody, inne dodatkowego ubezpieczenia (leasingobiorca powinien sprawdzić, jak wygląda ochrona przed kradzieżą i uszkodzeniem auta za granicą). Warto wiedzieć, że jeśli będziemy też chcieli wybrać polisę samodzielnie, a nie z oferowanego pakietu, będzie ona musiała spełniać warunki leasingodawcy.

Pisemnej zgody leasingodawcy może wymagać również (w zależności od umowy):

  • założenie dodatkowego wyposażenia w samochodzie;
  • przebudowa lub modyfikacja auta;
  • zmiana przeznaczenia pojazdu;
  • zarobkowe udostępnianie samochodu osobom trzecim;
  • przekazanie auta lub subleasing;
  • zmiana miejsca rejestracji pojazdu;
  • planowane intensywne użytkowanie auta (zmiana warunków użytkowania).

Użytkowanie auta w leasingu przez pracowników

Warunki użytkowania auta w leasingu przez pracowników zależą od konkretnych umów i polityki firmy leasingowej. Zazwyczaj dopuszcza ona korzystanie z niego bez konieczności uzyskania pisemnej zgody, ale należy to sprawdzić w OWUL.

Czasami regulamin firmy zakłada, że pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy na jazdę samochodem będącym w leasingu oraz spełnić podane przez niego warunki. W każdym przedsiębiorstwie powinny istnieć jasne zasady korzystania z aut służbowych. Należy ustalić kwestie: bezpiecznej i ekonomicznej jazdy, konserwacji i serwisowania, ubezpieczenia, rozliczenia kosztów. Kwestiami tymi może zająć się firma leasingowa oferująca usługę zarządzania flotą.

Sprawdź ofertę NFM: nfm.com.pl/oferta.html

Przed rozpoczęciem korzystania z samochodu w leasingu, warto przeczytać umowę leasingową, politykę firmy i skonsultować się z działem HR lub osobą odpowiedzialną za tego typu umowy w celu uzyskania pełnej informacji i wyjaśnień dotyczących warunków użytkowania auta.

Najczęściej zadawane pytania o użytkowanie auta w leasingu

Użytkowanie auta w leasingu często budzi wątpliwości. Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zasad korzystania z samochodu objętego tego typu umową.

Czy możliwy jest podnajem samochodu w leasingu?

Możliwość podnajmu samochodu w leasingu zależy od indywidualnych warunków umowy leasingowej oraz polityki konkretnego leasingodawcy. Wiele firm pozwala na wynajęcie lub dzierżawę auta, ale wymaga to zazwyczaj uzyskania pisemnej zgody (na wypełniony wniosek) i spełnienia określonych warunków. Warunki (czas trwania, opłaty, ubezpieczenie, kwestie serwisowe itp.) powinny zostać ustalone z osobą, która ma podnająć pojazd oraz z firmą leasingową. Jeśli nie zostało określone inaczej, to leasingobiorca jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich kosztów i dopełnienie obowiązków w okresie podnajmu.

Czy żona lub mąż mogą jeździć autem wziętym w leasing?

Użytkowanie samochodu przez osoby trzecie zależy od szczegółów konkretnej umowy, ale zazwyczaj bliska rodzina leasingobiorcy może korzystać z pojazdu bez konieczności uzyskania pisemnej zgody. Może być jedynie potrzebne upoważnienie wystawione przez osobę, która podpisała umowę leasingu.

Kiedy i jak zgłosić dodatkowego kierowcę?

Sposób zgłaszania dodatkowych kierowców w przypadku auta w leasingu zależy od polityki leasingodawcy. Należy więc zapoznać się ze szczegółami umowy, w której powinny być zawarte tego typu procedury. Warto też skontaktować się z firmą leasingową (w NFM konsultanci dostępni są 5 dni w tygodniu w godzinach roboczych), by ustalić szczegóły i potrzebne dokumenty. Zazwyczaj będą to: dokument potwierdzający tożsamość i prawo jazdy zgłaszanego kierowcy. Może być potrzebny wniosek o wydanie zgody na użytkowanie samochodu przez osobę trzecią. Przed rozpoczęciem korzystania z auta przez dodatkowego kierowcę należy uzyskać zgodę leasingodawcy na piśmie.

Ważne jest, aby pamiętać, że procedury i warunki zgłaszania dodatkowego kierowcy mogą się różnić w zależności od leasingodawcy.

Kategoria: Blog

Masz pytanie? Zostaw dane

Twoje dane osobowe zawarte w powyższym/poniższym formularzu będą przetwarzane przez Nivette Fleet Management sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Aplikacja iNFM
Aplikacja
INFM

Jesteś naszym klientem?

Pobierz aplikację iNFM i korzystaj z dostępu do Strefy Kierowcy i Fleet Managera zawsze kiedy tego potrzebujesz!