Jak zgłosić szkodę?
Wirtualny podręcznik kierowcy


Strefa kierowcy iNFM

Szybko i wygodnie:

NFM Assistance 24h

Dla Państwa bezpieczeństwa oraz wygody telefon alarmowy NFM Assistance czynny jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

W przypadku:

Kradzieży samochodu
Włamania
Awarii na drodze
Szkody komunikacyjnej uniemożliwiającej dalszą jazdę
prosimy skontaktować się z nami tel.:   +48 22 517 93 63

Szkoda i kradzież

Likwidacja i zgłaszanie szkód na pojazdach

Wiemy, jak ważny jest Państwa czas, dlatego też zapewniamy szybki proces likwidacji szkód przy minimalnym zaangażowaniu osoby użytkującej pojazd. Aby zapewnić najkorzystniejsze warunki, współpracujemy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Jeśli są Państwo zainteresowani wyłącznie likwidacją szkód, proszę zapoznać się z procedurą Przeglądów i napraw.

Wypadek, kolizja – zgłaszanie szkód

W razie wypadku, kolizji lub innej szkody na pojeździe - niezależnie od tego czy są Państwo sprawcami czy poszkodowanymi - należy postępować zgodnie z poniższą procedurą zgłaszania szkód.

1
W przypadku konieczności holowania pojazdu - kontakt z BOK NFM
Tel. +48 22 517 93 93

Tu otrzymają Państwo instrukcję i informację dotyczącą dalszych kroków.

2
Zgłoszenie szkody na pojeździe

Zaloguj się w Strefie Kierowcy na stronie www.infm.pl, gdzie w łatwy i szybki sposób dokonasz zgłoszenia szkody.

3
Zgłoszenie zdarzenia na policję

Tel. 112 lub 997

Jeśli z jakiegokolwiek powodu policja nie może interweniować na miejscu, poszkodowany musi otrzymać oświadczenie od sprawcy zdarzenia, w którym bezspornie przyznaje się on do winy.

4
Uzyskanie od drugiego uczestnika zdarzenia następujących informacji
 • numer rejestracyjny i marka pojazdu
 • imię i nazwisko kierującego pojazdem
 • numer polisy OC i nazwa ubezpieczyciela
 • numer prawa jazdy
5
Wypełnienie Druku Zgłoszenia Szkody

Dokumenty można pobrać z: www.infm.pl/do-pobrania

6
Wykonanie dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń pojazdu
7
Kradzież lub włamanie do pojazdu

W przypadku kradzieży lub włamania do pojazdu, kierowca jest zobowiązany niezwłocznie:

 • powiadomić policję
 • powiadomić BOK NFM w ciągu 12 godzin od zdarzenia
 • załączyć poprzez zalogowanie się na infm.pl w „Strefie Kierowcy” wypełniony i podpisany Druk Zgłoszenia Szkody Komunikacyjnej, zdjęcia uszkodzeń pojazdu, skan dokumentów i inne.
8
Zgłaszanie szkód do poszczególnych jednostek:
BOK infm.pl Policja
Szkoda komunikacyjna (w ruchu) BOK lub infm.pl
Szkoda parkingowa infm.pl
Włamanie, inne uszkodzenia, kradzież pojazdu BOK Policja

Poza godzinami pracy BOK NFM w przypadku konieczności holowania pojazdu prosimy o kontakt z NFM Assistance +48 22 517 93 63 lub zgłaszanie szkód parkingowych bezpośrednio przez infm.pl.

9
Wymiana szyb

Wybita lub uszkodzona szyba w samochodzie musi być jak najszybciej naprawiona lub wymieniona. Należy zarejestrować szkodę poprzez logowanie w Strefie Kierowcy na infm.pl, załączyć podpisany Druk Zgłoszenia Szkody oraz dokumentację zdjęciową uszkodzeń.

Po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji, zostaniesz skierowany do serwisu znajdującego się najbliższej miejsca szkody lub użytkowania pojazdu.

W sytuacji, gdy poza szybą uszkodzone są także inne części pojazdu, zgłaszający postępuje zgodnie z procedurą zgłaszania szkód (opisana powyżej).

Przeglądy okresowe

Jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia samochodu do przeglądu lub naprawy, skontaktuj się z BOK NFM co najmniej 14 dni przed terminem usługi:

tel: +48 22 517 93 93 pon.-pt. w godz. 8.00 – 17.00
lub e-mail: bok@nfm.com.pl

Terminy przeglądów obowiązujące dla samochodu określone są w książeczce obsługi samochodu i/lub zgodnie ze wskazaniami komputera pokładowego oraz na platformie www.infm.pl.

Naprawy/awarie

Nagła usterka lub uszkodzenie
W przypadku uszkodzenia lub usterki, która pojawi się nagle i uniemożliwia kontynuowanie jazdy lub może spowodować dalsze uszkodzenia pojazdu (np. zapalenie się kontrolki silnika, ciśnienia oleju itd.) należy samochód unieruchomić i niezwłocznie skontaktować się z BOK NFM:

tel.: +48 22 517 93 93

Poza godzinami pracy BOK NFM prosimy o kontakt z NFM Assistance:

tel.: +48 22 517 93 63

Kierowca nie jest uprawniony do podpisywania i przyjmowania w imieniu NFM jakichkolwiek faktur za usługi serwisowe.Samochód zastępczy

tel.: +48 22 517 93 93

Zasady otrzymania samochodu zastępczego

Jeżeli naprawa Państwa samochodu trwa dłużej niż 24h, a umowa przewiduje możliwość korzystania z samochodu zastępczego, należy skontaktować się z BOK NFM. Samochód zastępczy zostanie Państwu udostępniony.

Szczegółowe warunki użytkowania samochodu zastępczego (m.in. udział własny w szkodzie) mogą być różne od obowiązujących dla Państwa pojazdu. Wysokość udziału jest zawarta w umowie/protokole przekazania pojazdu.

Poza godzinami pracy BOK NFM prosimy o kontakt z NFM Assistance.


Opony

tel.: +48 22 517 93 23

Dla Państwa wygody BOK NFM koordynuje wszelkie czynności związane z wymianą i naprawą opon.

Wszelkie czynności związane z wymianą lub naprawą opon mogą być przeprowadzone wyłącznie w punktach serwisowych współpracujących z NFM.

Sezonowa wymiana opon

Przed sezonem wymiany opon wysyłamy Państwu sms w celu ustalenia miejsca wymiany opon. Serwis sezonowej wymiany opon możesz wybrać na stronie www.infm.pl. O rozpoczęciu sezonowej wymiany opon poinformujemy Państwa przez sms.

Na wymianę opon umawiają się Państwo bezpośrednio z wybranym wcześniej serwisem.

Naprawa lub wymiana uszkodzonej opony

Wymiana lub naprawa opony może być przeprowadzona w przypadkach, gdy uszkodzenie opony uniemożliwia dalsze jej użytkowanie lub wysokość bieżnika wynosi mniej niż 3 mm.


Informacje ogólne

Podczas zgłoszenia należy podać następujące dane:

 • numer rejestracyjny samochodu,
 • imię i nazwisko, telefon kontaktowy,
 • przebieg, miejsce użytkowania, rodzaj zgłaszanej naprawy, dodatkowe uwagi do stanu technicznego, proponowany termin wykonania usługi.

Należy regularnie i rzetelnie sprawdzać: stan ogumienia oraz ciśnienia w oponach, poziomy (np. chłodniczy, hamulcowy, olej silnikowy ), sprawność oświetlenia, sprawność działania układu hamulcowego.

W razie zauważenia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości podczas użytkowania pojazdu, proszę zatrzymać samochód i skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta NFM (BOK NFM):

tel.: +48 22 517 93 93 lub bok@nfm.com.pl

Należy zawsze utrzymywać pojazd w należytej czystości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Podczas parkowania, garażowania oraz pozostawiania pojazdu na postoju należy zawsze uruchamiać systemy przeciwkradzieżowe.

Proszę nigdy nie zostawiać w pojeździe lub ogólnodostępnym miejscu: - dowodu rejestracyjnego pojazdu - karty paliwowej - kluczy/karty do pojazdu - pilotów do autoalarmu.


Karty paliwowe

Podczas zgłoszenia należy podać następujące dane:

Kontakt: paliwo@nfm.com.pl
+48 22 517 93 09 (pon-pt, godz. 8:00 – 16:00)

Szanowny Użytkowniku,

Pamiętaj, aby kod PIN karty nie był przechowywany łącznie z kartą paliwową. Karta paliwowa posiada okres ważności – przed jego upływem NFM dostarczy nową kartę. W przypadku zgubienia/zniszczenia karty paliwowej skontaktuj się niezwłocznie z NFM.

FAQ:

1
Jak działa karta paliwowa?

Karta paliwowa jest przypisana do konkretnego pojazdu (numer rejestracyjny) lub okaziciela (imię i nazwisko) w zależności od warunków podpisanej umowy. Podczas płacenia kartą paliwową, użytkownik będzie proszony o podanie kodu PIN i o podanie aktualnego stanu licznika pojazdu.

2
Czy kartą paliwową wydaną na konkretny numer rejestracyjny mogę tankować inny pojazd?

Aby transakcja doszła do skutku niezbędne jest posiadanie autoryzacji/ upoważnienia. W tym celu należy skontaktować się z NFM i podać następujące dane: numer karty paliwowej, numer rejestracyjny pojazdu zastępczego, marka, model i rodzaj paliwa jakim jest zasilany pojazd zastępczy.

3
Co zrobić, jeśli zapomnisz kod PIN do karty?

Prosimy o kontakt z opiekunem Państwa floty samochodów służbowych lub na adres paliwo@nfm.com.pl. Jeśli ustalenie kodu PIN będzie niemożliwe, karta zostanie zablokowana i zostanie zamówiony odpłatny duplikat.

4
Dlaczego karta została zablokowana?

Karta może zostać zablokowana:

 • przez 3-krotne błędne wprowadzenie kodu PIN.
 • przez zgłoszenie czasowej blokady przez właściciela karty lub opiekuna Państwa floty.

5
Jak mogę odblokować kartę?

Na skutek wprowadzonego błędnie 3-krotnie kodu PIN karta Orlen jest zablokowana do północy tego samego dnia, karta BP i SHELL odblokuje się automatycznie po 24 godzinach. Jeśli karta została zablokowana przez NFM, prosimy o kontakt z opiekunem Państwa floty i na adres: paliwo@nfm.com.pl.


Upoważnienia do wyjazdów zagranicznych

Po zalogowaniu do iNFM masz możliwość wypełnienia wniosku o Upoważnienie Do Wyjazdu.

We wniosku uzupełnij niezbędne dane:

 • imię i nazwisko kierowcy
 • numer prawa jazdy, paszportu lub dowodu Kierowcy
 • kraje, które będą odwiedzane
 • termin podróży (od – do)

Uzupełniony oraz wysłany wniosek, w zależności od decyzji Koordynatora Twojej floty akceptowany jest automatycznie lub oczekuje na decyzję Koordynatora.

Zaakceptowany wniosek będzie dostępny do pobrania z iNFM w formacie PDF.

W przypadku, gdy ubezpieczającym jest NFM oraz w ramach umowy zakres Assistance nie obejmuje krajów wskazanych we wniosku za pośrednictwem iNFM umożliwimy rozszerzenie wariantu Assistance.

Jeśli wybrałeś wszystkie kraje przez i do których odbędzie się podróż, a w którymkolwiek konieczne jest posiadanie Zielonej Karty iNFM poinformuje o tym dział ubezpieczeń. Zielona Karta zostanie wysłana na adres mailowy wskazany we wniosku.

MAPA SYSTEMU ZIELONEJ KARTY:

https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu

Jeśli chcesz poznać zakres ubezpieczenia swojego auta skontaktuj się z ubezpieczenia@nfm.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi dla kierowców informacjami na temat wjazdu/ pobytu na terytorium danego kraju, które mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

FAQ:

1
Czy mogę otrzymać bezterminowe upoważnienie do korzystania z pojazdu?

NFM może wystawić bezterminowe upoważnienie wyłącznie za zgodą opiekuna Twojej floty.

2
Czy samochód służbowy może prowadzić osoba bliska/ członek rodziny?

Zasady korzystania z auta służbowego reguluje wewnętrzna polityka flotowa Twojej firmy. Jeśli jej zapisy zezwalają na prowadzenie auta przez osoby trzecie, upoważnienie wystawisz za pośrednictwem iNFM.

3
Czy skan Zielonej Karty jest formalnie obowiązującym dokumentem?

Zielona Karta zostanie przesłana na wskazany adres mailowy w formie elektronicznej jednak podczas podróży do kraju, w którym wymagana jest Zielona Karta niezbędne jest posiadanie przy sobie wydruku dokumentu.

4
Czy mogę wykupić rozszerzenie assistance na kilka dni?

Rozszerzenie wariantu assistance polisy ubezpieczeniowej możliwe jest na czas od dnia zgłoszenia rozszerzenia do końca trwania aktualnej polisy OC.


Ubezpieczenia

Potwierdzenie OC Aktualne potwierdzenie OC jest dostępne do pobrania na portalu https://www.infm.pl/ w zakładce pojazd, polisa OC.

Wznowienie polisy pojawia się około 10 dni przed okresem obowiązywania, a zakończona polisa jest dostępna 7 dni po wygaśnięciu. Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku posiadania wydrukowanego potwierdzenia do polisy OC.Dokumenty

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

W przypadku utraty / zniszczenia dowodu rejestracyjnego wyślij zgłoszenie na adres: logistyka@nfm.com.pl Pamiętaj o podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, oraz podaniu przyczyny utracenia dokumentu.

Jeżeli dowód został skradziony, niezwłocznie zgłoś to w najbliższym komisariacie policji.

Wtórnik tablic rejestracyjnych

W przypadku utraty tablicy / tablic rejestracyjnych wyślij zgłoszenie na adres: logistyka@nfm.com.pl pamiętaj o podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, oraz podaniu przyczyny utracenia tablicy / tablic rejestracyjnych.

Jeżeli tablica/tablice zostały skradzione, niezwłocznie zgłoś to w najbliższym komisariacie policji.

Wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej

Jeżeli potrzebujesz trzeciej tablicy rejestracyjnej wyślij zgłoszenie na adres: logistyka@nfm.com.pl

Dostarczenie stałego dowodu rejestracyjnego

Stały dowód rejestracyjny powinien do ciebie dotrzeć w przeciągu 30 dni od daty rejestracji. Jeżeli termin dobiega końca, lub potrzebujesz odebrać go szybciej wyślij zgłoszenie na adres: logistyka@nfm.com.pl

FAQ:

1
Czy mogę jeździć bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC?

Na terenie Polski można poruszać się bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC, jej brak podczas kontroli policyjnej nie grozi mandatem czy wystawieniem punktów karnych.

2
Czy mogę wyjechać za granicę bez dowodu rejestracyjnego, lub posiadając pozwolenie czasowe?

Za granicami Polski niezbędne jest posiadanie oryginału ważnego dowodu rejestracyjnego. Na terenie UE może to być zarówno pozwolenie czasowe, jak i dowód stały. Poza granicami UE najbezpieczniej jest posiadać przy sobie dowód stały.

Przygotowanie auta do zwrotu

 • Samochód powinien być czysty wewnątrz i na zewnątrz;
 • Razem z samochodem należy zwrócić kluczyki dokumenty oraz wszelkiego rodzaju akcesoria, które były w pojeździe podczas przekazania;
 • Wszystkie uszkodzenia w pojeździe powinny być wcześniej zgłoszone do NFM (szkodę możesz zgłosić na infm.pl);


Odkup swój samochód

Podoba Ci się auto, które aktualnie użytkujesz? Chciałbyś po okresie leasingu zachować je dla siebie i dalej cieszyć się z komfortu jazdy? Nic prostszego …

Napisz do nas na adres mailowy uzywane@nfm.com.pl podając nr rejestracyjny, aktualny stan licznika a my wyliczymy dla Ciebie wartość pojazdu .

Naszą ofertę samochodów używanych znajdziesz na stronie : https://nivette-fleet.otomoto.pl/

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 6 dni w tygodniu w godzinach pon-pt 9:00-17:00 oraz w sobotę 9:00-14:00.

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu :

+48 664 776 688 lub +48 664 747 474

 

 

Masz pytanie? Zostaw dane

Twoje dane osobowe zawarte w powyższym/poniższym formularzu będą przetwarzane przez Nivette Fleet Management sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Aplikacja iNFM
Aplikacja
INFM

Jesteś naszym klientem?

Pobierz aplikację iNFM i korzystaj z dostępu do Strefy Kierowcy i Fleet Managera zawsze kiedy tego potrzebujesz!