Zarządzanie flotą

Decydując się na współpracę w zakresie zarządzania flotą (CFM - Car Fleet Management), samochody pozostają własnością Klienta, a NFM pojawia się jako partner zajmujący się pełną administracją floty samochodów.

Korzyści wynikające ze współpracy w zakresie zarządzania flotą:

 • Ustalenie i wdrożenie czytelnych zasad, regulujących najważniejsze obszary dotyczące użytkowania samochodów służbowych.
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w celu minimalizowania skutków przerw w zarządzaniu flotą.
 • Prowadzenie bazy danych kierowców i posiadanych pojazdów.
 • Zapewnienie ciągłości ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej.
 • Organizacja sprzedaży pojazdów wycofywanych z eksploatacji.
 • Indywidualna obsługa kadry menedżerskiej wyższego szczebla.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji i audytu stanu technicznego floty.
 • Kontrole jakości i zasadności wykonanych napraw serwisowych oraz cen użytych materiałów i części.
 • Obsługa kart paliwowych wraz ze szczegółową analizą zużycia paliwa.
 • Monitorowanie stanu technicznego pojazdu i podejmowanie decyzji dotyczących napraw lub ewentualnego wycofania pojazdu z eksploatacji.
 • Przygotowywanie zleconych przez Klienta badań i analiz dotyczących floty samochodowej (np. wybór marki, modelu pojazdu do firmy, rodzaju silnika, analiza przebiegów samochodów w poszczególnych regionach kraju w rozbiciu na prywatne i biznesowe itp.)
 • Prowadzenie działalności prewencyjnej i szkoleniowej dla wszystkich pracowników Klienta.
 • Zapewnianie ciągłości wykonywania obowiązków użytkowników samochodów służbowych poprzez udostępnianie pojazdów zastępczych.
 • Jedna fakturę miesięcznie, w kształcie zgodnym z oczekiwaniami Klienta.

Masz pytanie? Zostaw dane

Twoje dane osobowe zawarte w powyższym/poniższym formularzu będą przetwarzane przez Nivette Fleet Management sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Skontaktujemy się z Tobą

Newsletter