Leasing
auta

Najważniejsze informacje
o leasingu samochodu.

Leasing auta to jedna z popularnych form
finansowania samochodu dla osób prywatnych,
firm oraz przedsiębiorstw wykorzystujących
w swojej działalności całe floty pojazdów.

Polega na spłacaniu miesięcznych rat leasingowych przez określony czas w zamian za możliwość korzystania z pojazdu zakupionego przez leasingodawcę (np. firmę leasingową, bank). W zależności od rodzaju umowy auto można pod koniec spłaty wykupić lub zwrócić. W ofercie NFM znajdziesz wynajem długoterminowy (zwany Full Sevice Leasingiem) będący rozszerzeniem dla leasingu oraz usługę zarządzania flotą samochodową. Sprawdź też naszą ofertę aut poleasingowych.

Sprawdź poniżej

Na czym polega leasing auta?

Leasing samochodu to sposób takiego finansowania pojazdu, który pozwala na korzystanie z niego bez konieczności zakupu za gotówkę i inwestowania dużej kwoty jednorazowo. Polega na podpisaniu umowy leasingowej z tzw. leasingodawcą, który zajmuje się kupnem auta.

Klient, czyli leasingobiorca zobowiązuje się do regularnego spłacania rat w wyznaczonym czasie. Istnieją dwa typy leasingu: operacyjny (bez możliwości wykupu) i finansowy (z opcją wykupu). Szczegóły umowy mogą określać też wysokość wpłaty inicjalnej, sposób wykupu samochodu, ewentualny limit przejechanych kilometrów oraz usługi dodatkowe wliczone w koszty.

NFM oferuje usługę Full Service Leasing, która jest obecnie jedną z atrakcyjnych alternatyw dla klasycznego leasingu auta. Różni się sposobem obliczania miesięcznych rat i kosztów wykupu. Ma też rozszerzoną ofertę usług dodatkowych. Obejmuje m.in. możliwość korzystania z dedykowanego opiekuna firmy, pełnego serwisu ogumienia, serwisu technicznego, kart paliwowych, wykupu ubezpieczenia, likwidacji szkód oraz samochodu zastępczego.

Jak wziąć auto w leasing?

Wzięcie auta w leasing polega na ustaleniu z leasingodawcą szczegółów umowy i podpisaniu jej. Proces ten poprzedza wybór firmy leasingowej oferującej najkorzystniejsze warunki oraz samochodu spełniającego potrzeby Klienta. Leasingodawca może sprawdzić zdolność kredytową leasingobiorcy oraz poprosić o niezbędne dokumenty. Następnie ustalany jest zakres usług dodatkowych, czas spłaty oraz wysokość opłat: rat leasingowych, ewentualnego czynszu inicjalnego i kosztów wykupu (przy leasingu finansowym).

Leasing samochodu dla firm

Wybór leasingodawcy
i kontakt

Znajdź firmę leasingową i skontaktuj się z nią, aby poznać szczegóły oferty.

Wybór
samochodu

Wybierz markę i model samochodu, które spełniają potrzeby twoje lub twojej firmy.

Wybór rodzaju
leasingu

Zdecyduj się na leasing z możliwością wykupu lub wynajem bez opcji wykupu auta.

Ustalenie i analiza
warunków umowy

Ustal wszystkie szczegóły umowy leasingowej i dopasuj je do swoich preferencji, możliwości i potrzeb.

Dokumenty
i wniosek

Warunki cenowe zostaną ustalone indywidualnie. Koszty są mniejsze niż w przypadku kilkukrotnego wynajmu krótkoterminowego.

Analiza
leasingodawcy

Leasingodawca sprawdzi zdolność spłaty rat leasingowych. Może wymagać np. dokumentów potwierdzających dochód lub historię kredytową.

Akceptacja
oferty

Dokładnie przeczytaj umowę i przeanalizuj jej warunki.

Podpisanie
umowy

Jeśli nie masz wątpliwości i umowa jest dla Ciebie korzystna, podpisz ją.

Opłaty
początkowe

Jeśli tak ustalono w umowie, opłać czynsz inicjalny.

Spłacanie rat
leasingowych

Zacznij regularnie spłacać raty w wyznaczonym terminie i kwocie.

Ubezpieczenie
samochodu

Pamiętaj o ubezpieczeniu samochodu. Koszty mogą, ale nie muszą zostać wliczone do opłat leasingowych.

Koniec umowy:
wykup lub zwrot auta

Po zakończeniu umowy i spłacie wszystkich rat – w zależności od rodzaju umowy leasingowej – wykup samochód lub zwróć go leasingodawcy w dobrym stanie.

Leasing czy wynajem długoterminowy?

Zarówno leasing finansowy i operacyjny, jak i wynajem długoterminowy, pozwalają na korzystanie z samochodu lub całej floty aut firmowych bez konieczności ich zakupu. Sprawdź, czym różnią się te dwie najpopularniejsze formy finansowania pojazdów. Wybierz najkorzystniejszą opcję dla Ciebie i Twojego biznesu.


Wynajem długoterminowy

Leasing
Właściciel auta Firma leasingowa, bank itp. Firma leasingowa, bank itp.
Czas trwania umowy Od 2 do 5 lat (24-60 miesięcy) Mniej więcej od 2 do 7 lat (ustalany indywidualnie)
Ilość rat miesięcznych 24, 36, 48 lub 60 Od 24 do 84
Wysokość wkładu własnego Od 0% do 40% wartości auta Od 0% do 45% (zazwyczaj 10-20%) wartości auta
Co wchodzi w skład miesięcznej raty? - marża
- rejestracja
- marża
- rejestracja
- ewentualnie ubezpieczenie
Usługi dodatkowe Na przykładzie NFM:
- opiekun firmy
- pełen serwis ogumienia
- serwis techniczny
- karty paliwowe
- assistance 25h
- ubezpieczenie
- likwidacja szkód
- samochód zastępczy
 
Wpływ na zdolność kredytową Nie ma (auto nie jest wpisane do aktywów firmy) Ma (raty mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu)

FAQ - Leasing aut - najczęściej zadawane pytania

 • Jak działa leasing auta?

  Leasing auta działa na zasadzie umowy leasingodawcy (np. banku, firmy leasingowej) i leasingobiorcy (Klienta, użytkownika samochodu), który deklaruje spłacanie miesięcznych rat w zamian za możliwość użytkowania pojazdu, którego właścicielem jest leasingodawca. Warunki umowy są ustalane indywidualnie i mogą się różnić w zależności od wyboru podmiotu udzielającego leasingu.
 • Jakie są korzyści z leasingu auta?

  Leasing daje możliwość użytkowania samochodu lub nawet całej floty aut bez konieczności zakupu i wykorzystywania znacznie większych środków finansowych jednorazowo. Jego zaletą jest elastyczność, ponieważ większość warunków umowy zostaje indywidualnie dopasowana do potrzeb i możliwości klienta. Można ustalić okres spłaty, wysokość miesięcznych rat, ewentualnego czynszu inicjalnego (opłaty wstępnej) oraz kosztów wykupu (w przypadku leasingu, który dopuszcza taką możliwość). Wszystkie opłaty są wcześniej ustalone, a więc łatwiej je przewidzieć i wpisać do budżetu. Ponadto w leasingu – można uzyskać preferencyjne warunki wykupu użytkowanego samochodu.
 • Jakie są wady leasingu samochodu

  • Kwestie własności

  W przypadku umowy leasingowej to leasingodawca jest właścicielem samochodu. Klient staje się nim dopiero po upływie ustalonego czasu, spłacie wszystkich rat i ewentualnym wykupie, jeśli jest on w ogóle możliwy (zależy to od wyboru rodzaju leasingu). Firma leasingowa może więc ustalić warunki użytkowania pojazdu.

  • Długi okres leasingowania

  Umowa leasingowa może trwać tak długo, że biorąc pod uwagę kwestie amortyzacji auta, wykup nie będzie już opłacalny. Trzeba też liczyć się z długim czasem spłaty rat przy jednoczesnym braku własności.

  • Ogólne koszty leasingu

  Ogólne koszty leasingu, włączając w to opłaty początkowe, raty leasingowe, ubezpieczenie i inne, mogą być wyższe niż w przypadku zakupu samochodu za gotówkę.

  • Obowiązki leasingobiorcy

  W umowach leasingowych mogą istnieć zapisy o różnego rodzaju warunkach i obostrzeniach, np. ograniczenia dotyczące ilości przejechanych kilometrów. Jeśli zostanie on przekroczony, mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

  Leasingobiorca jest również zobowiązany do dbania o stan techniczny pojazdu i jego utrzymanie, m.in. dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji, przeglądów. Bez pozwolenia nie można dokonywać przeróbek, czy zmieniać przeznaczenia auta.

  Istnieją także ograniczenia co do udostępniania samochodu, będącego przedmiotem leasingu. W niektórych wypadkach może być potrzebna zgoda leasingodawcy.

  • Wysokie opłaty dodatkowe

  Do kosztów należy doliczyć również opłaty takie jak: ubezpieczenie, rejestracja samochodu, marża. Ponadto trzeba liczyć się również z opłatami zwianymi z wypowiedzeniem umowy, windykacją lub cesją. Firma leasingowa sama ustala ich wysokość. Warto sprawdzić, które opłaty zostały wliczone do miesięcznej raty oraz czy oferta jest korzystna finansowo.

  • Wysokie kary umowne

  Leasing to umowa między firmą leasingową lub bankiem, a leasingobiorcą, który podpisując ją, zobowiązuje się do wypełniania zawartych w niej ustaleń. Musi też liczyć się z karami umownymi, które istnieją np. w przypadku wcześniejszego rozwiązania, korzystania niezgodnego z przeznaczeniem, opóźnień podczas zwrotu samochodu oraz innymi sytuacjami zapisanymi w umowie.
 • Jakie są różnice między leasingiem, a kredytem samochodowym?

  Kredyt samochodowy jest kolejnym sposobem finansowania auta. W tym wypadku jednak to użytkownik jest jego właścicielem, a nie jak przy leasingu firma leasingowa lub bank, z którym podpisana została umowa. Dopiero po zakończeniu spłacania miesięcznych rat można wykupić przedmiot leasingu.

  Inaczej przedstawiają się także koszty leasingu, do których należą raty leasingowe, opłaty początkowe (czynsz inicjalny) i dodatkowe. W jego przypadku użytkownik spłaca w ratach całą wartość pojazdu, którego jest właścicielem od samego początku. Koszty obejmują też oprocentowanie oraz opłaty związane z obsługą.

  Zarówno przy finansowaniu auta przy pomocy umowy leasingowej, jak i kredytu to użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie, serwisowanie i naprawę pojazdu. Mogą istnieć umowy leasingowe, w których jest to ustalane inaczej i np. koszty wliczane są do raty. Warto pamiętać, że takie zobowiązanie niesie za sobą konieczność dbania o stan samochodu pod groźbą rozwiązania umowy lub kar. Trzeba też zwrócić uwagę na zapis o ewentualnych ograniczeniach przejechanych kilometrów. W umowie kredytowej nie ma takich obostrzeń.

  Kredyt to umowa bardziej elastyczna od leasingu, ponieważ użytkownik – będący właścicielem pojazdu – ma większe możliwości dysponowania przedmiotem umowy. Przy leasingu jest on związany z leasingodawcą na określony czas. Przedwczesne zakończenie umowy leasingowej wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi opłatami.
 • Leasing czy wynajem samochodu? Co jest lepsze?

  Leasing i wynajem samochodu długoterminowy (FSL – Full Service Leasing) to dość podobne umowy, które umożliwiają finansowanie samochodu bez inwestowania całej kwoty podczas jego zakupu. Zazwyczaj podobne są też ogólne warunki podpisywanej umowy. W obu przypadkach istnieje kwestia wkładu własnego (może on wynosić 0%), spłacania miesięcznych rat oraz ewentualność wykupu auta po zakończonej umowie (zależy od rodzaju umowy i szczegółowych warunków).

  Inaczej wygląda jednak sposób ustalania wysokości opłat miesięcznych. W leasingu będzie to spłata wartości auta z doliczonymi opłatami dodatkowymi i marżą. Przy wynajmie długoterminowym istnieje opłata za użytkowanie, która może być zależna od przejechanych kilometrów.

  Istnieją tez umowy wynajmu ze stałą stawką, której wysokość zależna będzie od marki i modelu auta, okresu użytkowania oraz usług dodatkowych wybranych z szerokiej oferty. Zazwyczaj nie ma też wkładu własnego, dlatego ewentualny wykup pojazdu będzie droższy, niż przy leasingu (w tym wypadku będzie to wysokość od 1% do 25-60% jego wartości rynkowej).

  Firmy wynajmujące samochody przy długim okresie użytkowania oferują benefity i możliwość skorzystania z dodatkowych usług. Na przykładzie NFM może to być: pełne zarządzanie flotą samochodową, serwis i obsługa (np. magazynowanie) ogumienia, dostęp do aut zastępczych w bardzo krótkim czasie od zgłoszenia takiej potrzeby, opieka dedykowanego pracownika, assistance 24, likwidacja szkód.

  W umowie leasingowej taka oferta jest okrojona. Zazwyczaj będzie to ubezpieczenie GAP, czyli od utraty wartości przedmiotu leasingu.

  W przypadku wynajmu długoterminowego można obniżyć koszty eksploatacji, ponieważ większość z nich będzie po stronie firmy zewnętrznej. Oferta NFM obejmuje serwis i naprawy. Można też liczyć na wsparcie podczas sytuacji kryzysowych oraz korzystać z całodobowego telefonu alarmowego.

  Umowa wynajmu jest też znacznie bardziej uproszczona, ale może być sprawdzany BIK.

  Decyzja między leasingiem a wynajmem samochodu zależy od indywidualnych potrzeb Klienta, preferencji finansowych oraz planowanego użytkowania pojazdu. Wynajem pozwala na korzystanie z samochodu bez długoterminowego zobowiązania, a po zakończeniu umowy można wybrać inny pojazd lub zakończyć współpracę. To dobre rozwiązanie np. dla firm, które chcą mieć możliwość regularnej aktualizacji floty.
 • Jakie są wymagania do leasingu samochodu?

  Szczegóły warunków podpisania umowy leasingowej będą zależeć od konkretnego leasingodawcy oraz rodzaju samochodu. Przy autach osobowych procedury zostały uproszczone, przy której następuje jednak ocena ryzyka. Na wstępie należy złożyć wniosek do wybranej firmy leasingowej. Podczas jego rozpatrywania brane mogą być pod uwagę:

  • zdolność finansowa (dochody, obroty i dynamika finansowa firmy);
  • dane z bazy dłużników;
  • historia kredytowa;
  • czas działalności na rynku (może istnieć warunek, np. 3,6 lub 12 miesięcy, ale na rynku można znaleźć oferty dla nowych przedsiębiorców);
  • historia kierowcy;
  • historia leasingowa.

  Trzeba będzie także dostarczyć stosowne dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warto wiedzieć, że w niektórych wypadkach mogą istnieć ograniczenia dotyczące wieku leasingobiorcy;
  • dokumenty firmowe potwierdzające jej status i legalność.

  Firmy leasingowe często oferują tzw. kalkulatory leasingu, dzięki którym można sprawdzić swoją zdolność leasingową.
 • Jakie są koszty związane z leasingiem samochodowym?

  Do kosztów leasingu należy zaliczyć:

  • opłaty początkowe (wpłata wstępna, inicjalna), które mogą obejmować pierwsza ratę leasingową, opłatę manipulacyjną i inne dodatkowe koszty oraz wkład własny;
  • raty leasingowe – ich wysokość zależy od długości umowy, wartości pojazdu i innych czynników;
  • oprocentowanie (w przypadku leasingu finansowego);
  • ubezpieczenie – może być po stronie leasingobiorcy lub wliczone w raty;
  • koszty utrzymania samochodu (w zależności od warunków umowy);
  • czasami dodatkowe opłaty za przekroczenie limitu przebiegu;
  • opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy;
  • opłaty za nadmierne zużycie lub uszkodzenie auta;
  • opłaty administracyjne;
  • koszty wykupu (w leasingu);
  • podatki.
 • Jakie trzeba mieć przychody, żeby dostać auto w leasing?

  Wymagane dochody do uzyskania leasingu samochodowego mogą się różnić w zależności od firmy leasingowej, rodzaju leasingu (osobistego lub firmowego) oraz modelu samochodu. Nie ma jednoznacznej kwoty, która byłaby standardem dla wszystkich firm leasingowych. Jest ona brana pod uwagę przy ocenie ryzyka, a więc powinna pozwalać na komfortową, regularną spłatę rat leasingowych. Przy ubieganiu się o leasing firmowy, najczęściej leasingodawca ocenia zdolność kredytową i stabilność finansową firmy, niekoniecznie kwotę przychodów. Przy niskich dochodach znaczenie będzie miał majątek firmowy.
 • Jak wykupić samochód z leasingu?

  W przypadku niektórych umów leasingowych możliwy jest wykup samochodu po zakończeniu spłacania rat miesięcznych. Wartość wykupu zazwyczaj jest ustalana wcześniej i opisana w szczegółach umowy. Aby stać się właścicielem pojazdu, należy skontaktować się z leasingodawcą na zakończenie umowy i poinformować go o zainteresowaniu taką formą finalizacji.

  Firma leasingowa może przeprowadzić ocenę stanu technicznego i wizualnego auta. Jeśli warunki będą odpowiadać użytkownikowi, może on podpisać umowę wykupu oraz dokonać opłaty. Potrzebne będzie jeszcze przeniesienie własności przez leasingodawcę oraz aktualizacja dokumentacji w urzędzie komunikacji.
 • Jaki jest minimalny okres trwania leasingu auta?

  Najkrótszy okres trwania umowy leasingowej to 24 miesiące w przypadku leasingu operacyjnego. Jeśli decydujemy się na wynajem, minimalny okres trwania to 6 miesięcy.
 • Jaki jest maksymalny okres trwania leasingu auta?

  Maksymalny okres trwania leasingu samochodu jest ustalany indywidualnie i zazwyczaj jest związany z czasem amortyzacji auta. Najczęściej spotyka się oferty maksymalnie na 5 lat (60 miesięcy), ale można też znaleźć leasing na 6 lub 7 lat. Tak długi okres leasingowania może być jednak niekorzystny dla leasingobiorcy.
 • Jak długo trwa typowy okres leasingu samochodowego?

  Dla leasingu osobistego typowy okres trwania umowy to od 24 do 48 miesięcy, a dla leasingu firmowego od 36 do 60 miesięcy.
 • Czy mogę leasingować używany samochód?

  Samochód używany można wziąć w leasing. Mogą jednak istnieć warunki, jakie musi spełniać takie auto, np. wiek (zazwyczaj powinno mieć 3-4 lata, oferta na starsze samochody jest ograniczona). Często spotyka się zasadę, że okres umowy leasingowej i wiek pojazdu nie powinny przekraczać 8 lat, dlatego w takim wypadku mogą też istnieć ograniczenia czasowe.
 • Czy mogę zrezygnować z leasingu auta przed terminem?

  Jeśli leasingodawca wyrazi zgodę można zrezygnować z leasingu właściwie w każdym momencie trwania umowy. Procedury powinny zostać spisane w OWUL, czyli Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Trzeba jednak liczyć się z konsekwencjami takiej decyzji, czyli koniecznością wcześniejszej spłaty wszystkich rat z doliczonymi kosztami manipulacyjnymi. Można też stracić prawo do wykupu, który będzie atrakcyjny finansowo. Jeśli z niego zrezygnujemy, możemy zostać obciążeni kosztami poniesionymi przy sprzedaży auta, np. opłatami za wycenę.

NFM to jedna z największych firm wynajmu długoterminowego w Polsce. Na rynku działamy już od ponad 20 lat, a po polskich drogach jeździ ponad 4,5 tysiąca zarządzanych przez nas samochodów. Należymy do Polskiego Związku wynajmu i Leasingu Pojazdów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów staramy się ciągle udoskonalać i poszerzać naszą ofertę. Oprócz wynajmu długookresowego wprowadziliśmy do niej także wynajem krótkookresowy i średniookresowy, jak i Full Service Leasing i zarządzanie flotą. Mamy długoletnie doświadczenie w ułatwianiu finansowania aut firmowych oraz organizowania parków samochodowych.

Do grupy NFM należy również światowy lider w wynajmie samochodów, Hertz oraz wypożyczalnie aut: Dollar, Thrifty i Firefly.

Dbamy o wygodę i bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego każdy z nich otrzymuje indywidualnego Opiekuna Firmy, a nasz telefon alarmowy NFM Assistance czynny jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Łatwo skontaktujesz się z nami w przypadku kradzieży samochodu, włamania, awarii na drodze czy szkody

 

Aplikacja iNFM
Aplikacja
INFM

Jesteś naszym klientem?

Pobierz aplikację iNFM i korzystaj z dostępu do Strefy Kierowcy i Fleet Managera zawsze kiedy tego potrzebujesz!