Ubezpieczenie auta w leasingu – jak ubezpieczyć flotę samochodów?

Co znajdziesz w artykule o ubezpieczeniu auta w leasingu?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC jest obowiązkowe dla każdego samochodu, również wziętego w leasing. Stanowi zabezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność opierają na mobilności i flocie samochodów. Sprawdź, jak ubezpieczyć auta w leasingu i jakie są wymogi leasingodawcy.

Rodzaje ubezpieczeń dla floty samochodowej w leasingu

W przypadku ubezpieczeń dla floty samochodowej w leasingu do wyboru mamy:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej);
 • dobrowolne ubezpieczenie AC (autocasco);
 • dobrowolne ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Czy warto rozszerzać polisę o dodatkową ochronę przed szkodami mechanicznymi, kradzieżą czy nieszczęśliwymi wypadkami? Sprawdź, jaki jest zakres poszczególnych typów ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) - podstawowe ubezpieczenie wymagane prawem

Obowiązkowe ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej chroni przed kosztami związanymi z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi innym osobom lub mieniu. Może mieć różny zakres i limity wypłaty odszkodowań, jednak leasingodawca zazwyczaj ustala wymagania, jakie musi spełnić polisa opłacana zewnętrznie, czyli wybrana przez klienta. Szczegółowe warunki znajdziesz w umowie leasingu.

Ubezpieczenie AC (autocasco) - ochrona przed szkodami mechanicznymi i kradzieżą

Uzupełnieniem dla podstawowego OC może być dobrowolne ubezpieczenie AC, czyli autocasco. Chroni ono przed kosztami związanymi z uszkodzeniem samochodu (np. na skutek kolizji, zderzenia, pożaru, działań wandalizmu, zalania czy sił przyrody) lub kradzieżą auta lub jego części. Polisa AC może zawierać pewne wyłączenia i ograniczenia, na przykład koszty naprawy drobnych uszkodzeń lub koszty związane z eksploatacją pojazdu. Jej wymagany zakres należy sprawdzić w umowie leasingowej.

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - ochrona kierowców i pasażerów

Leasingodawca może również wymagać wykupienia ubezpieczenia NNW, będącego polisą osobistą. Stanowi ochronę finansową w przypadku doznania obrażeń ciała lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w umowie opisane są konkretne przypadki, które są objęte ubezpieczeniem). Firma może ją wykupić dla swoich pracowników.

Wymagania leasingodawcy co do ubezpieczenia i uregulowania prawne

W Polsce ubezpieczenie pojazdów w leasingu jest regulowane przede wszystkim przez Kodeks Cywilny oraz przepisy dotyczące ruchu drogowego, a także przez umowy zawierane między stronami zawieranej umowy: w tym wypadku leasingodawcą i leasingobiorcą.

Jako klient masz możliwość skorzystania z polisy oferowanej przez firmę leasingową (zazwyczaj współpracuje ona z kilkoma ubezpieczycielami) lub wykupić ją samodzielnie. Konieczne będzie jednak pozwolenie od leasingodawcy (wniosek o akceptację warunków ubezpieczenia) oraz spełnienie jego kryteriów (to on pełni rolę właściciela pojazdu i za niego odpowiada). Mogą się one różnić w zależności od wyboru firmy oferującej leasing aut. Zazwyczaj w ich zakres wchodzi minimalnie:

 • ubezpieczenie OC – jest ono obowiązkowe dla samochodów zarejestrowanych w Polsce;
 • ubezpieczenie AC – najczęściej leasingodawca wymaga też polisy od szkód wynikających z kradzieży lub wypadku. Często wymagany jest bardzo szeroki zakres AC.

Leasingodawca może też wymagać:

 • w przypadku nowego samochodu – stałej sumy ubezpieczenia;
 • zniesienia własnego udziału w szkodzie;
 • ubezpieczenia GAP (Guaranteed Asset Protection), czyli od utraty wartości auta;
 • ubezpieczenia NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • w przypadku naprawy – korzystania tylko z autoryzowanych serwisów i oryginalnych części;
 • assistance z opcją holowania po wypadku na terenie Polski i Europy;
 • zapewnienia samochodu zastępczego.

Leasingodawca może mieć również preferencje co do wyboru konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku szkody lub wypadku leasingobiorca musi poinformować leasingodawcę i towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z postanowieniami umowy leasingowej. Powinny się w niej znaleźć zapisy o wszystkich wymaganiach dotyczących polisy.

Proces wyboru ubezpieczyciela i dostosowanie polis do floty

Jeśli decydujesz się na samodzielny wybór polisy ubezpieczeniowej, pamiętaj nie tylko o warunkach, jakie zawarte są w umowie z leasingodawcą, ale też o potrzebach własnej firmy oraz specyfiki jej działalności.

Możesz rozważyć, np. dodatkowe ubezpieczenia:

 • assistance, które zapewni pomoc drogową w razie awarii lub wypadku. Może ono nawet obejmować pokrycie kosztów transportu dla kierowców i pasażerów;
 • od szkód parkingowych tj. zadrapania, wgniecenia i inne awarie wynikające z parkowania;
 • chroniącego przed atakami wandalizmu;
 • od kradzieży wyposażenia – przydatne, jeśli auta flotowe są wyposażone w cenny sprzęt;
 • przed uszkodzeniem szyb;
 • od straty wynikającej z niezdolności do pracy kierowcy;
 • od kosztów napraw po kolizji niezależnie od winy kierowcy;
 • od straty przychodu w razie awarii pojazdu.

Wpływ floty samochodowej na wysokość składki ubezpieczeniowej

Flota samochodowa w leasingu może wpływać na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Pod uwagę będą brane czynniki takie jak:

 • wielkość floty – im więcej pojazdów, tym ogólne koszty są wyższe, ponieważ stanowi to większe ryzyko szkód;
 • rodzaj pojazdów – droższe modele mogą wymagać wyższych składek ze względu na drogie naprawy;
 • wiek samochodów flotowych – niższe koszty ubezpieczenia obowiązują przy nowszych autach;
 • historia szkód floty i profil kierowców – towarzystwo ubezpieczeniowe ponownie oceni ryzyko szkody i dostosuje do niej wysokość składki;
 • sposób wykorzystania pojazdów – jeśli będzie potencjalnie bardziej niebezpieczny, koszty polisy wzrosną;
 • lokalizacja – jeśli flota działa w obszarze o wyższym ryzyku, np. w obszarach o zwiększonej przestępczości, składki mogą być wyższe

Koszty ubezpieczenia można obniżyć, instalując w samochodach systemy zabezpieczające (alarm, blokada kierownicy, GPS), wprowadzając szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla kierowców oraz współpracując długo z jednym towarzystwem. Warto też wybrać modele samochodów, których naprawy są tańsze.

Ubezpieczenie i zarządzanie ryzykiem we flotach samochodowych

Sprawne zarządzania ryzykiem w przypadku floty samochodowej może uchronić cię przed stratami oraz kosztownymi naprawami. Przyczyni się również do obniżenia polisy, ponieważ stanie się dowodem na niższe ryzyko dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednocześnie dobre, a więc odpowiednio szerokie i dopasowane do specyfiki działalności ubezpieczenie może być skutecznym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem.

Warto wyznaczyć w firmie osobę odpowiedzialną za czynności związane z polisą i monitorowanie procesu zgłaszania szkód. Istotne będzie też wprowadzenie systemów zabezpieczających w pojazdach oraz regularne przeprowadzanie szkoleń dla kierowców. Przydatne mogą stać się również systemy telemetryczne, dzięki którym można na bieżąco śledzić auta w czasie rzeczywistym i otrzymywać szczegółowe raporty. Usługę zarządzania flotą aut można zlecić również profesjonalnej firmie, np. NFM , która dopasuje działania zarządzania ryzykiem do specyfiki biznesu.

Ubezpieczenie a długoterminowy wynajem auta - różnice i podobieństwa

Ubezpieczenie auta w leasingu Ubezpieczenie auta w wynajmie długoterminowym
Własność pojazdu Firma leasingowa Firma wynajmująca auta
Zakres ochrony może być dostosowany do potrzeb, ale często obejmuje OC, AC, assistance i inne opcjonalne ubezpieczenia. Jest ustalany przez leasingodawcę. Zakres ochrony jest zazwyczaj dostosowany do standardowych warunków wynajmu, obejmuje OC i AC, ewentualnie dodatkowe warianty.
Czy obejmuje ubezpieczenie Należy wykupić ubezpieczenie polecane przez leasingodawcę lub samodzielnie wybrać polisę zgodną z jego warunkami. Oferta obejmuje obowiązkowe OC (koszty uwzględnione w miesięcznej opłacie).
Wykup ubezpieczenia Wraz z umową leasingową lub samodzielnie przez klienta po uzyskaniu zgody leasingodawcy. Klient spłaca koszty w ratach. Można skorzystać z poleconego ubezpieczyciela lub wybrać własnego, który spełnia wymogi wypożyczalni. Klient spłaca koszty w ratach.
Wykup proponowanego ubezpieczenia Zazwyczaj droższy niż przy samodzielnym wyborze. Zazwyczaj najbardziej opłacalny przez atrakcyjne zniżki.
Kategoria: Blog

Masz pytanie? Zostaw dane

Twoje dane osobowe zawarte w powyższym/poniższym formularzu będą przetwarzane przez Nivette Fleet Management sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Aplikacja iNFM
Aplikacja
INFM

Jesteś naszym klientem?

Pobierz aplikację iNFM i korzystaj z dostępu do Strefy Kierowcy i Fleet Managera zawsze kiedy tego potrzebujesz!