Szkoda i kradzież

Likwidacja i zgłaszanie szkód

Wiemy jak ważny jest Państwa czas, dlatego zapewniamy szybki proces likwidacji szkód przy minimalnym zaangażowaniu osoby użytkującej pojazd. Aby zapewnić najkorzystniejsze warunki współpracujemy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jeśli są Państwo zainteresowani wyłącznie likwidacją szkód proszę zapoznać się z procedurą Przeglądów i napraw.

Wypadek, kolizja – zgłoszenie szkody

W razie wypadku, kolizji lub innej szkody komunikacyjnej - niezależnie od tego czy są Państwo sprawcami czy poszkodowanymi - należy postępować zgodnie z poniższą procedurą zgłaszania szkód.

1. kontakt z BOK NFM

Tel. +48 22 517 93 93

Tu otrzymają Państwo instrukcję i informację dotyczącą dalszych kroków.

2. zgłoszenie zdarzenia na policję

Tel. 112 lub 997

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Policja nie może interweniować na miejscu, poszkodowany musi otrzymać oświadczenie od sprawcy zdarzenia, w którym bezspornie przyznaje się on do winy.

3. uzyskanie od drugiego uczestnika zdarzenia następujących informacji

  • imię i nazwisko
  • numer polisy OC i nazwa ubezpieczyciela
  • numer prawa jazdy
  • numer rejestracyjny i marka pojazdu

4. wypełnienie druku Zgłoszenia Szkody Komunikacyjnej.

Dokumenty można pobrać stąd: www.nfm.com.pl/do-pobrania [link otwiera się w nowym oknie]

Właściwy druk Zgłoszenia Szkody Komunikacyjnej otrzymają Państwo także mailem po rejestracji szkody w BOK.

5. wykonanie dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń pojazdu (w miarę możliwości) lub zadbanie, aby w notatce policyjnej zostały uwzględnione szkody w pojeździe, które powstały po zdarzeniu.

Kradzież lub włamanie

W przypadku kradzieży lub włamania do samochodu, kierowca jest zobowiązany niezwłocznie

  • powiadomić policję
  • powiadomić BOK NFM w ciągu 12 godzin od zdarzenia
  • przesłać wypełniony i podpisany druk Zgłoszenia Szkody Komunikacyjnej, zdjęcia, skan, inne na adres bok@nfm.com.pl

Zgłaszanie szkód do poszczególnych jednostek:

BOK NFM i Policja
Szkoda komunikacyjna (w ruchu) +
Szkoda parkingowa +
Włamanie, inne uszkodzenia, kradzież pojazdu +

Poza godzinami pracy BOK NFM prosimy o kontakt z NFM Assistance +48 22 517 93 63.

Wymiana szyb

Wybita lub uszkodzona szyba w samochodzie musi być jak najszybciej naprawiona lub wymieniona. BOK NFM (+48 22 517 93 93) koordynuje czynności związane z wymianą szyb. Zostaniecie Państwo skierowani do serwisu znajdującego się najbliższej miejsca szkody lub użytkowania pojazdu.

W sytuacji, gdy poza szybą uszkodzone są także inne części pojazdu, BOK NFM postępuje zgodnie z procedurą zgłaszania szkód (opisana powyżej).

Masz pytanie? Zostaw dane

Twoje dane osobowe zawarte w powyższym/poniższym formularzu będą przetwarzane przez Nivette Fleet Management sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Skontaktujemy się z Tobą

Newsletter